Banyak sekolah tersasar dalam membuat rancangan tahunan PSV

Dalam kajian rambang saya, didapati Rancangan Tahunan PSV (RTPSV) yang diguna oleh guru-guru PSV untuk tingkatan 2 dan 3 tersasar dari matlamat Sukatan dan Huraian Sukatan PSV. Kebanyakan RTPSV tingkatan 2 dan 3 masih mengajar Asas Seni Reka (ASR) seperti mana tingkatan 1. Sepatutnyaya pada tingkatan 2 dan 3 P & P adalah integerasi ARR dengan bidang-bidang Seni. Kelemahan ini adalah disebabkan:
1. Guru terlalu berpandukan beberapa buku rujukan yang tidak menepati sukatan, contoh buku terbitan Fajar Bakti.
2. Guru tidak meneliti Huraian Sukatan PSV semasa membuat Rancangan Tahunan.
3. Kebanyakan sekolah membenarkan guru bukan opsyen mengajar PSV.
4. Pembinaan Rancangan tahunan sebaiknya dibuat diperingkat negeri yang dikelolakan oleh guru atau JU yang bertauliah.

Implikasi:
1. PSV dianggap tidak penting.
2. Membosankan pelajar yang mengulangi perkara Asas
3. pembinaan item soalan yang tidak mengikut tahap.
4. kefahaman P & P guru longgar
5. Aplikasi PSV tidak terurus

0 comments:

Post a Comment